Let’s go to see the flying Penguin!【N-0005】

จุดหมายปลายทาง กำหนดการเดินทาง ไกด์ท้องถิ่น รถรับ-ส่ง อาหาร ราคาทัวร์/ท่าน
Nagasaki วันเสาร์ และวันอาทิตย์ × JPY 9,999
PenguinPenguinSomen

ที่นั่งว่าง・การสมัครจอง →

Highlights

ชื่นชมเพนกวินอย่างใกล้ชิด จากการมาโชว์ตัวเดินอยู่บนหาดทราย
คุณจะได้ลิ้มลองอาหารท้องถิ่น ซึ่งรับรองได้ว่าคุณจะติดใจ

ตารางการเดินทาง

10:30

รถจะไปรอรับคุณที่หน้าสถานีรถไฟ JR Nagasaki หลังจากนั้นจะพาไปทานอาหารกลางวัน

11:00

Somen noodle lunch set with grilled sweetfish and wild chicken

※เด็กที่อายุต่ำกว่า6ปีสามารถแชร์อาหารกับผู้ปกครองได้
คุณสามารถสั่งอาหารเพิ่มหน้างานได้ แต่คุณต้องทำการจ่ายเงินเพิ่มเอง
12:00

มุ่งหน้าสู่ Penguin aquarium

12:15

Penguin aquarium

เพลิดเพลินตามอัธยาศัย
※ คุณสามารถลองให้อาหารเพนกวินได้ ค่าอาหาร (JPY100 คุณต้องจ่ายเอง)
14:00

ถึงเวลาเดินทางกลับ

14:30

เดินทางถึงสถานีรถไฟ JR Nagasaki โดยสวัสดิภาพ

→รวมค่าเข้าสถานที่, ค่ากิจกรรม
→รวมค่าอาหาร

※ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากเกิดจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ

ราคา

ผู้ใหญ๋:JPY 9,999
เด็ก(อายุ7-15ปี):JPY 9,799
เด็ก(อายุ3-6ปี):JPY 4,999 (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน หากต้องการจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
เด็กเล็ก(อายุต่ำกว่า3ปีบริบูรณ์):JPY 0 (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน (หากต้องการจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) และที่นั่งบนรถโดยสารต้องนั่งบนตักของผู้ปกครองเท่านั้น)

ประเภทของรถ
(อย่างไรก็ตาม ชนิดของรถอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

8 ท่านขึ้นไป: Hiace class・micro bus(8-18ที่นั่ง)

เงื่อนไข

จำนวณผู้เดินทางอย่างน้อย
8 ท่าน(ผู้ใหญ่) **คนเดียวก็สามารถทำการจองได้ (แต่โปรแกรมนี้จะออกเดินทางได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ร่วมเดินทาง ที่เป็นผู้ใหญ่อย่างน้อย 8 ท่านขึ้นไป)
การแจ้งเตือนสถานะของทัวร์
ทางบริษัทฯ จะแจ้งว่าทัวร์นี้จะได้ออกเดินทางหรือไม่ ผ่านทางอีเมลก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 4 วัน
การจ่ายเงิน
ชำระผ่านบัตรเครดิตทันที เมื่อทำการจอง
จุดนัดพบ
สถานีรถไฟ JR Nagasaki
อาหาร
〇 Local Somen noodle lunch set or similar
ไกด์ท้องถิ่น
×
คนขับรถ
〇 สื่อสารภาษาญี่ปุ่น
ข้อจำกัดเกณฑ์ อายุของผู้เข้าร่วมในบางกิจกรรม
สิ่งที่รวมอยู่ในค่าทัวร์
ค่าเข้าสถานที่,ค่าอาหารกลางวัน,ค่าโดยสารระหว่างการดำเนินทัวร์ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น
สิ่งที่ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์
ค่าให้อาหารสัตว์, ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า7ปีบริบูรณ์
Other notes
**เมนูอาหารกลางวัน อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** โชว์เพนกวินเดินบนหาดทราย จะถูกยกเลิก ในกรณีที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย
  • เนื่องจากโปรแกรมนี้ไม่ใช่ทัวร์ส่วนตัว คุณอาจจะต้องร่วมเดินทางกับลูกค้าท่านอื่น
  • รถจะมารับ-ส่ง ตรงเวลา ตลอดการเดินทาง
    หากคุณไม่มาตามเวลานัดหมายเกิน10 นาที ทางบริษัทฯต้องขออนุญาตออกเดินทางทันที เพื่อไม่ให้กระทบเวลาของท่านอื่น ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
  • คุณสามารถตรวจสอบวันเดินทาง ได้จากปฎิทินการจองของโปรแกรมทัวร์นั้น
  • เนื่องจากระบบจะปิดทำการจองล่วงหน้า 4 วันก่อนการเดินทาง ดังนั้นหากท่านต้องการเดินทางภายใน4วันนี้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ผ่านทาง inquiry form

นโยบายการยกเลิก

8-10 วันก่อนการเดินทาง 2-7 วันก่อนการเดินทาง 1 วันก่อนการเดินทาง ณ วันเดินทาง (ก่อนทัวร์ออกเดินทาง) หลังจากทัวร์ออกเดินทาง หรือ ไม่มีการติดต่อมา
20% ของค่าทัวร์ 30% ของค่าทัวร์ 40% ของค่าทัวร์ 50% ของค่าทัวร์ 100% ของค่าทัวร์

ที่นั่งว่าง・การสมัครจอง →

Please send an email from the inquiry form.