Go Go Tosu Premium Outlet for best deal!! It’s very easy to transfer for you! 【S-0011】

จุดหมายปลายทาง กำหนดการเดินทาง ไกด์ท้องถิ่น รถรับ-ส่ง อาหาร ราคาทัวร์/ท่าน
Saga ทุกวัน × × JPY 6,500
ShrineAutumn leavesshopping sale

ที่นั่งว่าง・การสมัครจอง →

Highlights

สะดวกสบายตลอดการเดินทางเพราะมีรถรับ-ส่งจากตัวเมืองฟุกุโอกะ~♪
เพลิดเพลินไปกับการช๊อปปิ้งที่เอาท์เล็ทมอลล์ที่ใหญ่ที่สุดในคิวชู
ไปเที่ยวกันเถอะ!!ดอกไม้นานาชนิดที่วัด Daikouzenji จะทำให้คุณรู้สึกสดชื่น

ตารางเวลาการเดินทาง

10:00

รถจะมารอรับที่หน้าสถานีรถไฟ JR Hakata ฝั่งประตู Chikushi

10:05

ออกเดินทางสู่จังหวัด Saga

10:50

เดินทางถึงDaikozenji Temple

คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับดอกไม้นานาชนิด ตามฤดูกาล อาทิเช่น ฤดูใบไม้ผลิ:ดอกอาซาเลีย ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี:ใบไม้สีแดง เป็นต้น
**ค่าเข้าไม่ได้รวมอยุ่ในค่าทัวร์ โปรดจ่ายโดยตรงที่หน้างาน

ค่าเข้า
ผู้ใหญ่ JPY600/ท่าน เด็ก (6-15ปี) JPY300/ท่าน

11:50

รวมตัวกันที่จุดนัดพบ(ทางเราจะแจ้ง ณ วันนั้น) หลังจากนั้นออกเดินทางสู่ Tosu

12:00

เดินทางถึงTosu Premium Outlet

ช๊อปปิ้ง และ รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
14:30

ออกเดินทางกลับสู่ตัวเมืองฟุกุโอกะ

15:15

เดินทางถึงหน้าสถานีรถไฟ JR Hakata

→รวมค่าเข้าสถานที่, ค่ากิจกรรม
→รวมค่าอาหาร

※ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากเกิดจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ

ราคา

ผู้ใหญ่ : JPY 6,500
เด็ก : JPY 6,500
※เด็กเล็ก(อายุต่ำกว่า3ปีบริบูรณ์) :JPY0 ( ที่นั่งบนรถโดยสารต้องนั่งบนตักของผู้ปกครองเท่านั้น)

ประเภทของรถ
(อย่างไรก็ตาม ชนิดของรถอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

~10 ท่าน: Taxi/Hiace class(4-12ที่นั่ง)
ตั้งแต่ 11 ท่าน: Small bus/micro bus(16-19ที่นั่ง)

เงื่อนไข

จำนวณผู้เดินทางอย่างน้อย
4 ท่าน (ตั้งแต่อายุ3ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) **คนเดียวก็สามารถทำการจองได้ (แต่โปรแกรมนี้จะออกเดินทางได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ร่วมเดินทาง อย่างน้อย 4 ท่านขึ้นไป)
การแจ้งเตือนสถานะของทัวร์
ทางบริษัทฯ จะแจ้งว่าทัวร์นี้จะได้ออกเดินทางหรือไม่ ผ่านทางอีเมลก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 4 วัน
การจ่ายเงิน
ชำระผ่านบัตรเครดิตทันที เมื่อทำการจอง
จุดนัดพบ
สถานทีรถไฟJR Hakata , ฝั่งประตูChikushi (Shinkansen Gate)
อาหาร
×
ไกด์ท้องถิ่น
×
คนขับรถ
〇 สื่อสารภาษาญี่ปุ่น
ข้อจำกัดเกณฑ์ อายุของผู้เข้าร่วมในบางกิจกรรม
สิ่งที่รวมอยู่ในค่าทัวร์
ค่าโดยสารระหว่างการดำเนินทัวร์ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น
สิ่งที่ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์
ค่าอาหาร, ค่าเข้าสถานที่
หมายเหตุ
  • เนื่องจากโปรแกรมนี้ไม่ใช่ทัวร์ส่วนตัว คุณอาจจะต้องร่วมเดินทางกับลูกค้าท่านอื่น
  • รถจะมารับ-ส่ง ตรงเวลา ตลอดการเดินทาง
    หากคุณไม่มาตามเวลานัดหมายเกิน10 นาที ทางบริษัทฯต้องขออนุญาตออกเดินทางทันที เพื่อไม่ให้กระทบเวลาของท่านอื่น ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
  • คุณสามารถตรวจสอบวันเดินทาง ได้จากปฎิทินการจองของโปรแกรมทัวร์นั้น
  • เนื่องจากระบบจะปิดทำการจองล่วงหน้า 4 วันก่อนการเดินทาง ดังนั้นหากท่านต้องการเดินทางภายใน4วันนี้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ผ่านทาง inquiry form

นโยบายการยกเลิก

แจ้งยกเลิก10วันขึ้นไป ก่อนออกเดินทาง จะได้เงินคืนทั้งหมด
แจ้งยกเลิกภายใน 5-9วันก่อนออกเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
แจ้งยกเลิกภายใน 2-4วันก่อนออกเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 2วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่าย100%ของราคาทัวร์

ที่นั่งว่าง・การสมัครจอง →

Please send an email from the inquiry form.